Shogi

Shogi (将棋), även känt som japanskt schack eller Game of Generals, är ett populärt strategispel för två spelare i Japan. Shogi var den tidigaste schackvarianten för att tillåta att fångade bitar återlämnades till brädet av spelaren. Vi samlade Unicode-karaktärerna i Shogi på den här sidan.

Vit Shogi

Svart Shogi